Tjänster

Jag handleder, utreder, utbildar, föreläser, och ordnar utbildningar. Pris enligt offert eller överenskommelse.

i3

Våra tjänster

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper från lång yrkesverksamhet med vuxna, barn och unga inom socialtjänsten. I den sociala verktygslådan hittar ni just det som skulle passa er. Särskild kunskap och erfarenhet har jag inom följande områden: Våld mot kvinnor och barn, Hedersrelaterat våld, Manualer och Riskbedömningar, BBiC/Barnens Behov i Centrum, Signs of Safety, Lösningsfokuserad terapi och Nätverksarbete.

Jag har framförallt arbetat med barn och unga men även vuxna i behov av socialtjänsten men jag har även arbetat övergripande på länsstyrelsen, Socialstyrelsen, i EU och SIDA projekt samt fristående utomeuropeiska internationella projekt inom området.

Utredning

Social Toolbox AB kan erbjuda hjälp vid tillfälliga arbetstoppar inom er verksamhet. Jag har trettioårs erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänsten och specialkunskap om utredning enligt Barns Behov i Centrum som kommunerna använder idag.

Jag har arbetat som enhetschef och projektledare och kan även ta uppdrag som 1:e socialsekreterare och enhetschef. Det är också möjligt att anlita mig för sakkunnigutlåtande i hedersrelaterade ärenden och länsövergripande kartläggningar.

Utbildning/Föreläsning

Social Toolbox AB kan erbjuda hjälp med utbildning och utbildningspaket efter beställning. Ett stort kontaktnät inom privata, offentliga och ideella sektorn underlättar. Erfarenheten visar ofta att verksamheterna inte själva kan anordna detta utan får köpa dyra utbildningar utifrån. Genom denna möjlighet kan ni beställa och skräddarsy er utbildning och få den till lägre pris på hemmaplan.

Jag har gett ut två populärvetenskapliga böcker om hedersrelaterat våld och internationellt arbete samt har en utbildningsbok om handledning av hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten som ges ut inom kort.

Handledning

Social Toolbox AB har tjugo års erfarenhet av handledning i sociala frågor både till enskilda och till grupper. Handledningen består av ett salutogent förhållningssätt med psykosocial kompetens. För närvarande handleder jag familjehem och familjehemskonsulenter i placeringar där det förekommit våld eller hedersrelaterat våld. Jag har även handlett kommuner och ideella i genusbaserat våld. Jag ger metod och ärendehandledning och kan inom kort även erbjuda psykodynamisk processhandledning då jag fortbildar mig inom det. Jag gör sedan 2005 expertutlåtanden till jurister i rättsfall där det handlar om hedersrelaterat våld och det går att anlita mig för det.

Kontakta oss!

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och arbetar nu som utvecklingsledare i frågor om genusbaserat våld.