Tjänster

Jag erbjuder individuell samtalsterapi genom möten på min mottagningen eller digitalt.  Jag handleder även arbetsgrupper genom möten på arbetsplatsen eller digitalt. Jag skräddarsyr utbildning genom föreläsningar och övningar på plats eller digitalt.

i3

Mina tjänster

Jag erbjuder samtalsterapi, handleder och ordnar utbildningar.

Samtalsterapin vilar på psykodynamisk grund. Det innebär fördjupade samtal med tolkning och reflektioner över dina tankar och erfarenheter.

Terapin fungerar så att du ökar din självinsikt och din självkänsla. Du kan använda den om du har ångest, oro, stress, tvångsmässighet och nedstämdhet eller andra svårigheter.

Terapisessionen är 45-50 minuter per gång och sker regelbundet enligt överenskommelse. Tjänsten kommer även att finnas som friskvårdsalternativ genom EPASSI.

Samtalsterapin vänder sig till personer från 16 år och uppåt och görs upp mellan patient och terapeut utifrån patientens önskemål.

Handledningen vänder sig till grupper och avtal upprättas mellan parterna. Den är i form av processhandledning, metodhandledning eller ärendehandledning utifrån gruppens behov.

Utbildning/föreläsning vänder sig till grupper och  avtal upprättas mellan parterna. Innehåll och upplägg görs upp i samråd med uppdragsgivaren och kan skräddarsys efter gruppens behov.

Terapi

Samtalsterapin vilar på psykodynamisk grund. Det innebär fördjupade samtal med tolkning och reflektioner över dina tankar och erfarenheter.
Terapin fungerar så att du ökar din självinsikt och din självkänsla. Du kan använda den om du har ångest, oro, stress, tvångsmässighet och nedstämdhet eller andra svårigheter.

Handledning

Social Toolbox AB kan erbjuda ärende-, metod- och processhandledning individuellt eller i grupp. Jag har tjugo års erfarenhet av handledning till socialtjänsten och ideellt socialt arbete.

Utbildning/Föreläsning

Social Toolbox AB utbildar sedan början av 2000-talet inom socialt arbete. Utbildningen skräddarsys efter era önskemål. Min specialitet är områdena våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenser för den våldsutsatta. Jag utbildar också om utvecklingsarbete som pågår inom området som sakkunnig åt Socialstyrelsen m fl myndigheter.

Kom i kontakt med mig idag eller boka tid nedan

Jag har många års erfarenhet av människovårdande yrken. Det har omfattat både samtal och hjälpinsatser. Min kompetens innefattar allmänmänskliga problem. Jag har specialkompetens kring könsbaserat våld,  hedersrelaterat våld samt missbruk.