Om Maria

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och arbetar nu som utvecklingsledare i frågor om genusbaserat våld.

maria_bild2

Jag, Maria Hagberg, är magister i socialt arbete, steg 1 utbildad i psykodynamisk samtalsterapi och socialpedagog. Jag arbetar sedan många år som handledare, terapeut, utbildare och författare. Jag är sedan tonåren engagerad i kvinnorätt, jämställdhets och fredsfrågor och jag har både professionell och ideell erfarenhet. Jag har genom mitt arbete under ett flertal år erbjudit samtalskontakt och handledning. Nu vill jag i högre utsträckning erbjuda individer och grupper hjälp vid olika livskriser och annan utsatthet eller enbart ökad självkännedom.

Jag har varit samordnare på Länsstyrelsen med huvudfokus Mäns våld mot kvinnor det sjätte jämställdhetsmålet. Därefter har jag haft chefsuppdrag inom socialtjänsten men jag är sedan hösten år 2017 frilans och konsult. Jag har varit konsultativt stöd i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i tre EU projekt för Folkuniversitet i Uppsala Deltagande länder Sverige, England, Tyskland, Grekland och Portugal. Jag har arbetat med olika projekt i Mellanöstern och öppnat kontor åt Kvinna till Kvinna i Irak. Jag har sedan år 2004 gett analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld och jag har inkallats som expertvittne. Jag har arbetat mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten och mäns våld mot kvinnor.

Jag har varit en flitigt anlitad föreläsare i Sverige och utomlands på temat hedersrelaterat våld och förtryck men även generellt om freds och kvinnofrågor. Jag rapporterade Sveriges situation för Europarådet i Paris år 2008 och föreläste i FN i New York år 2009. Jag har också föreläst på ett stort antal universitet i Sverige och utomlands och modererat i frågan i EU parlamentet. Jag har stor nationell och internationell erfarenhet och är erkänt kunnig inom området.

Jag har gett ut flera böcker: ”Skadliga Sedvänjor : att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete” (Studentlitteratur AB, 2022); “Kvinnokällan” (Premiss Förlag, 2018) och “Vid 20 börjar den ruttna” (Premiss Förlag, 2009). Jag skriver nu med en kollega på en metodbok till socialtjänsten. Beräknad utgivning våren 2023 genom Gothia Kompetens AB.

Referenser

Yrkesmässiga och akademiska referenter:
Yosef Yebariwww.framtidstaget.se
Läs mer
VD och grundare Föreningen Framtidståget Mobil 070-758 48 86
Eva Ludvigsson HansenEva.l.hansen58@gmail.com
Läs mer
Leg Hälso och sjukvårdskurator Barn och ungdomspsykiatrin Helsingborg Mobil 070-735 76 75
Daisy Lindströmdaisy@familjehemsmaland.se
Läs mer
Verksamhetschef Team Familjehem Småland Mobil 070-0910480
Professor Birgitta Essénbirgitta.essen@kbh.uu.se
Läs mer
Internationell kvinno och mödrahälsovård och migration Uppsala Universitet Mobil: 070- 167 91 23
Professor Emerita Inger Lövkronainger.lovkrona@kultur.lu.se
Läs mer
Etnologi med inriktning kön, våld och sexualitet Lunds universitet Mobil: 073-405 21 46
PhD och forskare Eva Norströmeva@evanorstrom.se
Läs mer
Socialt arbete inriktning migration, asyl och mänskliga rättigheter Linnéuniversitet Mobil: 073-674 62 59
Föregående
Nästa

Kom i kontakt med mig idag eller boka tid nedan

Jag har många års erfarenhet av människovårdande yrken. Det har omfattat både samtal och hjälpinsatser. Min kompetens innefattar allmänmänskliga problem. Jag har specialkompetens kring könsbaserat våld,  hedersrelaterat våld samt missbruk.

Professionell CV

Professionell CV MARIA HAGBERG

Erfarenhet

2022 – samtalsterapeut, handledare,utbildare

2007–2022 Konsult i eget företag utreder, handleder och utbildar i socialt arbete. Inom i huvudsak kvalificerade barnavårdutredningar men även om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

2016–2017 Enhetschef utredning barn och unga Halmstad kommun

2012 – 2016 Utvecklingsledare Kvinnofrid Länsstyrelsen i Örebro län

2011–2018 Konsultativt stöd i tre internationella EU projekt Human Rights in Practice i frågor om genusbaserat våld och förtryck för Folkuniversitetet i Uppsala Internationella enheten

2011 – 2012 Fältsamordnare i Irak för Kvinna till Kvinna

2007–2012 Projektledare i olika projekt i Mellanöstern.

2007–2007 Konsulent Linnamottagningen i Stockholm drivs av Kvinnors Nätverk.

2006–2007 Föreståndare privat HVB för flickor utsatta för hedersrelaterat våld.

2004–2006 Projektledare för länsstyrelseprojektet Skyddat boende vid hedersrelaterat våld omfattande Skånes 33 kommuner.

1999–2004 Metodhandledare i BBiC åt Socialstyrelsen.

1999–2004 Socialsekreterare utredning barn och unga

1998–1999 Projektledare/alkoholterapeut Individ och familjeomsorgen i Hörby kommun 3-årigt samarbetsprojekt mellan socialtjänst och skola (Är numera permanentat)

1994–1999 Socialsekreterare
Höganäs kommun Socialförvaltningen

• 1994–1995 traditionellt utredningsarbete som socialsekreterare Barn och Familj
• 1995–1999 projektmedarbetare vid start och genomförande av

1991–1994 Socialsekreterare
Helsingborgs kommun Socialförvaltningen

1976–1989 Barnskötare, vårdarinna och elevassistent inom barnomsorg, skola och särskola

Utbildning

Universitet, högskolor och institut

• Psykodynamisk terapi, STEG 1 utbildning, -2022 Göteborgs Psykoterapi Institut
• Frivilligt arbete, social ekonomi och den tredje sektorn 10 poäng. – 1998 Malmö Universitet
• Magisterexamen i socialt arbete 20 poäng(Fil mag.), Socialhögskolan – 1995 Lunds universitet
• Överbryggande kurs isocialt arbete 30+ 10 poäng (kandidatexamen), Socialhögskolan – 1991 Lunds universitet
• Sociala Omsorgslinjen 100 poäng, Vårdhögskolan i Malmö
• 2003 Internationell kurs i Genus Centrum för genusforskning 10 poäng, Lunds universitet
• 2010 Internationell kurs i Genus 7 poäng, Södertörns Högskola

Kurser

• FREDA
• BBiC
• Signs of Safety
• Nätverksutbildning
• Lösningsfokuserad terapi
• UL Utvecklande Ledarskap
    • Projektledarutbildning

Publikationer

År 2022 ”Skadliga Sedvänjor-att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete”(Studentlitteratur AB 2022)

År 2018 “Kvinnokällan” (Premiss Förlag 2018) baserad på Mariasfem års arbete i Mellanöstern 2007–2012 om kvinnors liv i krig och postkonflikt

År 2009 “Vid 20 börjar den ruttna” (Premiss Förlag 2009) om unga utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige.

Övrigt

Körkort: Ja

Språkkunskaper: Engelska (flytande), franska (något tal och skrift) danska och norska (läsa och förstå)

Kontaktuppgifter

Maria Hagberg f. 570508–5008, Hultabogatan 20, 263 38 Höganäs
mobil 0733– 484400
e-post: maria.hagberg@socialtoolbox.se, marhag57@gmail.com

Social Toolbox AB
Organisationsnummer 559076–2679 Innehar F-skattsedel

Maria Hagberg