Recensioner

Vid 20 Börjar den Ruttna

Vid 20 Börjar den Ruttna av Maria Hagberg
Svenska Dagbladet
Läs mer
Dagens Nyheter
Läs mer
Expressen
Läs mer
Tidningen Kulturen
Läs mer
Kommunal Arbetaren
Läs mer
Miljömagasinet

Även i Kvinnor för freds tidning

Läs mer
Amnestypress
Läs mer
SvtPlay
Se filmklipp