Om Maria

Maria Hagberg

Jag erbjuder i huvudsak handledning, utbildning och utredning i socialt arbete med specialisering genusbaserat våld.

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och arbetar nu som utvecklingsledare i frågor om genusbaserat våld. Jag har tidigare arbetat utomlands i fem år fr a mellanöstern och dess för innan arbetat som projektledare för Länsstyrelseprojektet Skyddat boende vid hedersrelaterat våld. Jag har tjugo års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och har också arbetat som utbildare och handledare i Socialstyrelseprojektet Barns Behov i Centrum (BBiC), som skedde i internationellt samarbete med England. Inom mitt yrke har jag organiserat, planerat och medverkat i utbildningar för att öka kunskapen om genusbaserat våld.

Vidare har jag föreläst om hedersrelaterat våld i internationellt fr a i Europa och Mellanöstern. Jag har deltagit i flera NGO sammankomster i EU parlamentet, varit i Europarådet och rapporterat om hedersrelaterat våld i Sverige, gjort en presentation om religion och kvinnors rättigheter på NGO möten i samband med FN: s kvinnokommittémöte i New York.

Jag är samhällsdebattör och författare. 2009 gav jag ut boken ”Vid 20 börjar den ruttna” om unga kvinnor i Sverige som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Boken publicerades med stöd av AGORA/Premiss förlag och Olof Palmes Minnesfond. Under 2015 utkommer min nya bok "Kvinnokällan". Stöd av Folke Bernadotteakademin ”Fredsmiljonen”, Helge Axelsson Johnssons Minnesfond och Anita Lagercrantz Foundation for Peace. Utgivs av Karlsson Förlag AB och boken kommer att översättas till engelska. Nu har jag påbörjat min tredjebok med engelska kollegor. Det blir en lärobok om utredning och analys av våldsärenden i rättsprocessen. Förutom det så skriver jag regelbundet i olika utländska publikationer om genusbaserat våld och förtryck.