Internationellt arbete

Jag arbetar även i flera internationella projekt