Frivilligsektorn CV

Namn:

Maria Hagberg

Telefon:
 • +46(0)733-484400
E-Post:
Hemsida:
Postadress:

Stallgatan 7, 702 26 Örebro

Ålder:

Född 1957

Folkbokföringsort:

Örebro

Ideella uppdrag

Styrelseledamot IFE-EFI http://www.efi-ife.org

Ledamot Europeisk koordinationsgrupp Världskvinnokongressen www.conferenciamundialdesmujeres.org

Partner RIFL Reseau International Des Femmes Laïque

Styrelseledamot UN Women Örebro

Särskilt sakkunnig i
 • Två EU-projekt med Folkuniversitet i Uppsala om genusbaserat våld
 • Internationella frågor såsom EU, internationell solidaritet/fred och bistånd, fackliga frågor, asylfrågor och våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
 • Arbetsmarknadsfrågor och ekonomisk politik såsom arbetstidsförkortning, social ekonomi, lönediskriminering och fackliga frågor
 • Socialpolitiska frågor som våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, barns och kvinnors rättigheter, socialrätt och andra rättsfrågor.
Övrigt intressant:

Har skrivit en mängd artiklar om kvinnors situation och internationell solidaritet (www.socialtoolbox.se).

Publicerat en bok ”Vid 20 börjar den ruttna” med stöd av AGORA och Premiss förlag och Olof Palmes Minnesfond.

Ger 2015 ut min andra bok om kvinnor i konfliktområden ”Kvinnokällan” Carlssons Bokförlag

Påbörjat min tredje bok en lärobok om analys och utredning i våldsärenden tillsammans med engelska kollegor

Arbetat ideellt med olika kvinnof projekt i mellanöstern 2007-2012. 2011-2012 bott i och arbetet för Kvinna till Kvinna i Irak. Jag har under åren även bjudits in till i Europarådet och rapporterat om hedersrelaterat våld i Sverige, gjort en presentation om religion och kvinnors rättigheter på NGO möten i samband med FN:s kvinnokommittémöte i New York. Hösten 2008 föreläste jag i Paris förorter om tvångsäktenskap på inbjudan av Observatoriet mot våld mot kvinnor i Paris. Har vid ett otal tillfällen föreläst och talat utomlands på olika konferenser samt utbildat om socialt arbete vid gensubaserat våld bl a i Irak och Libanon.

Tidigare politisk eller föreningserfarenhet/tidigare förtroendeuppdrag:

30 års politiskt engagemang i Vänsterpartiet, före det 10 års utomparlamentariskt arbete samt fd partistyrelseledamot och politiker i Feministiskt Initiativ 2004-2009

Politiska uppdrag under åren:
 • Region Skånes Kulturnämnd samt ledamot i arbetsgruppen för scenkonst i Skåne
 • Kommunfullmäktigeledamot Höganäs
 • Kommunstyrelseledamot Höganäs
 • Kommunrevisionen Höganäs
 • Socialnämnden Höganäs
 • Byggnadsnämnden Höganäs
 • Valnämnden Höganäs
 • Trafiksäkerhetsnämnden Höganäs
Organisatoriska uppdrag inom det politiska arbetet:
 • Partistyrelseledamot i Feministiskt Initiativ
 • Distriktsordförande i V Skåne
 • Kvinnopolitiskt ansvarig i V Skåne
 • Ledamot i EU/EMU utskottet i V Skåne
 • Ledamot av kvinnopolitiska/feministiska utskottet i V Skåne
 • Ledamot av studieutskottet i V Skåne
 • Ledamot av HBT utskottet i V Skåne
 • Styrelseledamot Vägval Vänster (ekonomisk förening)
Lokalt:
 • Ordförande i lokalorganisationen V
 • Kassör i lokalorganisationen V
 • Studieansvarig i lokalorganisationen V
Fackliga uppdrag
 • SKTF, arbetsplatsombud och styrelseledamot lokalt
 • Kommunalarbetareförbundet: arbetsplatsombud
 • Nuvarande facklig tillhörighet: Jusek (inga uppdrag)

Numera har jag inga partipolitiska
eller fackliga uppdrag

Utomparlamentarisk erfarenhet:
 • Aktionsgrupper
 • särskilt flykting coh asylfrågor (fortfarande)
 • Nej till EMU infor folkomröstningen
 • Olika andra aktionsgrupper
 • Flygbladsutdelning
 • Torgmöten
 • Manifestationer bl a flyktingamnesti
 • Demonstrationer mm
 • Feministdebatter (pågående)
Mediavana (TV, radio och tidningar):

JA

Debattvana:

JA

Skrivvana:

JA

Kontaktnät:

Mycket stort- både nationellt och internationellt

Föreläsningsvana:

JA

I juni 2007 till Egypten och föreläsa om hedersrelaterat våld

Bl a föreläst om feminism i Frankrike, Polen och Danmark för partiet

Nationellt föreläst inom jobbet om BBiC och Hedersrelaterat våld samt i olika politiska frågor inom och utanför partiet. Debatterat feminism och Bolkensteindirektiv i Frankrike och Danmark. Medverkat som föreläsare i riksdagen och vid internationella konferenser om hedersrelaterat våld och kvinnors rätt till sin sexualitet. Medverkat vid flera NGO sammankomster i EU parlamentet bl a Hearing om Bolkesteindirektiv, situationen Israel/Palestina och trafficking.

Organiserat och medverkat i utbildningar för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor för sociala myndigheter, åklagare, polis, sjukvård, kvinnojourer i NV Skåne. Medverkat i polisens utbildningssserie i NV Skåne (samverkan med Växjö Universitet och Rikspolisstyrelsen) och för utbildning i barnperspektiv i handläggningsrutiner inom polisen vad gäller våld i familjen.

Talare på fredskonferens i Leipzig 2009 liksom vid konferenser om Religion och kvinnors rätt till reproduktiv hälsa i Stockholm och New York (i samband med kvinnokommissionens möte i FN)

Maria Hagberg innehar F-skattsedel

Phone: +46(0)733-484400